Home


Dorpsbelangen Langelo


Welkom bij Dorpsbelangen Langelo

Langelo (Drents: Langel) is een dorp in de gemeente Noordenveld, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is een van de kleinste brinkdorpen van Drenthe. In 2019 telde het dorp 225 inwoners. Tot 1998 maakte Langelo deel uit van de gemeente Norg.

Het dorp wordt doorsneden door de drukke weg (N373) van Norg naar Roden. Vlak bij het dorp is een installatie voor ondergrondse gasopslag aangelegd. Langelo bezit twee brinken: de Schoolbrink en de Westerbrink.

In 1255 wordt de plaat vermeld als  Langele en in 1560 als Langeloe In de 19e eeuw komen de spellingen Langelo en Langeloo voor. De naam zou duiden op een langgerekt bos dat gelegen was op een lange zandrug, tussen langeloërduinen en het dorp. Aan de hoofdweg staan enkele oude boerderijen. De oudste dateert uit 1792.
(Bron: Wikipedia)


Jaaragenda Dorpsbelangen


ActiviteitMaand
nieuwjaarsborrelbegin januari
jaarvergadering DBLmaart
DBL-uitjeeind mei
zomerfeest2e weekend van juni
sportdageind augustus
jaarvergadering Huiskamer van Langelooktober
speurtochtbegin november
dorpsschouwnovember
sinterklaasnovember


Over Dorpsbelangen


Dorpsbelangen Langelo is een vereniging die de belangen van het dorp Langelo en haar inwoners collectief behartigt. Daarnaast houdt Dorpsbelangen Langelo zich bezig met het behoud en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp.

Het bestuur van DBL bestaat uit:

Geert Hartlief (voorzitter) voorzitter@dorpsbelangenlangelo.nl
Esther Homan (secretaris) secretaris@dorpsbelangenlangelo.nl
Anneke van Hoorn
Gabe Bosma
Alex Vijfschaft

Huiskamer van Langelo houdt zich met name bezig met de woning en het café. Denk hierbij aan verduurzaming, renovaties, contact met gemeente etc.

Het bestuur van HKL bestaat uit:

Erwin Reusken (penningmeester)
Robert Timmerman
Jan Roelof Spoelstra
Marieke de Rooij
René Arends


Verenigingsleven


Het dorp Langelo heeft een actief verenigingsleven.
Onderstaand een opsomming van de verschillende verenigingen

toneelvereniging O.K.K
biljartverenigingen DABC en Krijt uw Topje
klaverjasclub (26 x per jaar), klaverjas- en jokerclub (6 x per jaar)
Vrouwen van Nu
Ladies oet Langel (LOL)
dartclub
kinderclub
ijsvereniging Nooitgedacht
dorpsbelangen Langelo
De huiskamer van Langelo
zomerfeestcommissie
coöperatieve landbouwvereniging
Langelo Leeft
sjoelclub


De huiskamer van Langelo


Het dorpscafé als huiskamer van Langelo
Wat is er nu zo bijzonder aan het dorpscafé van Langelo? Het dorpscafé is niet alleen een café, maar ook het dorpshuis van Langelo. Daarom noemen we het ook wel onze ‘Huiskamer’. De Huiskamer is de plaats waar de inwoners en verenigingen van Langelo terecht kunnen om elkaar te ontmoeten.

Sinds 2017
De Huiskamer van Langelo in zijn huidige vorm bestaat sinds september 2017. Het dorp Langelo, vertegenwoordigd door Stichting Huiskamer Langelo, is eigenaar van het gebouw. Tot 2017 was het café een ‘normaal’ café-pension, in eigendom van de familie Bralts. Zij hadden al enkele jaren daarvoor het café te koop gezet.

Het dorp Langelo beschikte daarnaast over een dorpshuis in de voormalige basisschool, die sinds 1985 is gesloten. De laatste jaren werd de oude school echter steeds minder gebruikt. De verenigingen maakten vaker gebruik van het café, dat hiervoor goed was toegerust.

Vanwege het teruglopende gebruik van de school werd in 2015 overwogen het gebouw over te dragen aan de gemeente. Het project ‘Huiskamer Langelo’ werd opgestart, met als doel om voor het dorp Langelo één gemeenschappelijke ontmoetingsplaats te behouden voor de toekomst.

Huiskamer Langelo Dorpsbelangen
Langelo nam het voortouw en verkende met de inwoners van het dorp de mogelijkheden voor een dorpshuis waar inwoners en verenigingen gebruik van konden blijven maken. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt om in te zetten op het café als centrale dorpsvoorziening en het oude schoolgebouw terug te geven aan de gemeente.

De nieuwe Stichting ‘De Huiskamer van Langelo’ is opgericht op 17 juli 2017. Op die dag was ook de officiële overdracht van het gebouw aan de Stichting. Het dorp was hiermee eigenaar geworden van het dorpscafé.

Ondertussen hadden Jos en Alieneke zich gemeld als uitbaters van het café. Meteen in september 2017 ontvingen Jos en Alieneke hun eerste gasten. Op 7 oktober 2017 vond de feestelijke opening van Café Langelo plaats.

Toekomst
Met het café in eigendom van het dorp, hebben we de dorpshuisfunctie binnen Langelo voor de toekomst weten te behouden. Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp, die alleen mogelijk is geweest door enorme inzet en steun van mensen en organisaties binnen en buiten Langelo. Langelo, daar wil je zijn!


Contact


Vul onderstaand contactformulier in als je een vraag hebt aan Dorpsbelangen Langelo of meer wilt weten over Dorpsbelangen van Langelo.


Volg Dorpsbelangen